601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

Szkolenia

Profesjonalnie opracujemy i zrealizujemy, w wykonaniu uznanych i skutecznych ekspertów z danej dziedziny, każdy temat szkoleniowy z zakresu finansów i bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa instytucji i przedsiębiorstw. Szkolenia zostaną dostosowane do specyfiki Twojej instytucji.Powiedz czego potrzebujesz – dołożymy najwyższej staranności, aby sprostać Twoim oczekiwaniom.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i innym formom działalności przestępczej

a

Inne Przykładowe Szkolenia

Lista szkoleń
a

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i innym formom działalności przestępczej

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, praktyczne aspekty stosowania regulacji prawnych – warsztaty.
Proponowany czas trwania szkolenia – 1 lub 2 dni.

Więcej

2. Zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom na szkodę banków popełnianych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów. Badanie autentyczności dokumentów i podpisów.
Proponowany czas trwania – 2 dni.

Więcej

3. Na tropie beneficjenta rzeczywistego – czyli praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
Proponowany czas trwania szkolenia – 1 lub 2 dni.

Więcej

4. Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego w zagranicznych strukturach prawnych, skąd i jak pozyskać dane – źródła wiarygodnych danych w wybranych jurysdykcjach.

Więcej

5. Jak w praktyce poradzić sobie z rozbieżnościami  pomiędzy beneficjentem rzeczywistym ustalonym przez instytucję obowiązaną, a innymi danymi zamieszczonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Więcej

6. Program poznaj swojego klienta w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Proponowany czas trwania szkolenia – 1 lub 2 dni.

Więcej

7. Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji.
Proponowany czas trwania szkolenia – 1 dzień

Więcej

8. Bezpieczeństwo informacji i teleinformatyczne oraz bezpieczeństwo fizyczne i techniczne w banku. Proponowany czas trwania – 2 dni.

Więcej
a

Inne przykładowe szkolenia

1. Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych – warsztaty.
Czas trwania szkolenia – 3 dni.

2. Finansowanie działalności małych i średnich podmiotów gospodarczych.
Czas trwania szkolenia – 3 dni.

3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie finansowania podmiotów gospodarczych.
Czas trwania szkolenia – 3 dni.

4. Finansowanie podmiotów powiązanych – indentyfikacja ryzyk i zagrożeń. Grupy kapitałowe w polskiej rzeczywistości – część I.
Czas trwania szkolenia – 3 dni.

5. Finansowanie podmiotów powiązanych – konsolidacja sprawozdań finansowych – część II.
Czas trwania szkolenia – 2 dni.

6. Sektor bankowy.
Czas trwania szkolenia – 1 dzień.

7. Zarządzanie płynnością banku.

8. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

9. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku zgodnie z nowelizacją rekomendacji M.
Proponowany czas trwania – 1 dzień.

10. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku.
Proponowany czas trwania – 1 dzień.

11. Szacowanie kapitału wewnętrznego.
Proponowany czas trwania – 1 dzień.

12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym.
Proponowany czas trwania – 1 dzień.

13. Zabezpieczenie transakcji bankowych – jak skutecznie zabezpieczyć wierzytelności banku?
Proponowany czas trwania – 1 do 3 dni w zależności od preferencji zamawiającego.

14. Windykacja wierzytelności bankowych – jak prawidłowo i skutecznie odzyskać wierzytelności banku?
Proponowany czas trwania – 1 do 3 dni w zależności od preferencji zamawiającego.

15. Profesjonalna obsługa klienta banku.

16. Rozwój kompetencji w zakresie kontaktów z klientami i oferowania produktów i usług finansowych.

17. Nowa Umowa Kapitałowa w obszarze ryzyka operacyjnego.

18. Tele-windykacja – skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
Czas trwania szkolenia – 1 dzień.

Profesjonalnie opracujemy i zrealizujemy w wykonaniu specjalistów najwyższej klasy każdy temat szkoleniowy z zakresu bankowości. Powiedz czego potrzebujesz – dołożymy najwyższej staranności aby sprostać Twoim oczekiwaniom.