601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

Polityka prywatności

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników niniejszej strony internetowej i powierzonych nam informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności danych osobowych Użytkowników.
Ponieważ bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, dostosowaliśmy nasze regulacje o ochronie danych osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych.

Administratorem danych jest Olivier Gnyp prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ASPEN Olivier Gnyp z siedzibą w Jaworznie ul. Hetmańska 4.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z jakiejkolwiek funkcjonalności serwisu www.szkoleniabankowe.com

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane.

Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług, w tym dane zapisywane w plikach cookies. Dane, takie na przykład jak imię i nazwisko, nr telefonu, adres, e-mail, numer IP, będą przetwarzane, o ile zostaną podane w związku ze skierowaniem przez Ciebie zapytaniem, w szczególności poprzez wysłanie e-maila lub wypełnienie formularza zapytania na stronie internetowej i przesłania go do nas. Jednocześnie osoba przesyłająca dane, korzystając z formularza lub przesyłając dane w formie maila oświadcza, iż przekazane dane są prawdziwe i dotyczą osoby przesyłającej korespondencję.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu obsługi zapytań i wykonania zawieranych umów. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dozwolone jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.
2. Dane osobowe są przetwarzane także w celu zebrania i przetwarzania danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści usług dostarczanych przez Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Prawnie uzasadniony interes polega na konieczności udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników, dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczność tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.

 

Zasady przekazywania i przetwarzania danych osobowych

1. Podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.2. Podanie danych osobowych może być konieczne, aby móc skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w przypadku przesłania zapytania o usługi świadczone przez Administratora.
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług, w tym w celu przesłania oferty związanej z zapytaniem Użytkownika oraz w celach marketingowych.
4. Administrator oświadcza i zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Przekazując jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie – teraz i w przyszłości – dla celów, o których mowa wyżej oraz oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
6. Użytkownik nie może korzystając z Serwisu podawać danych osobowych innych osób fizycznych lub podmiotów. W razie naruszenia powyższego obowiązku Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu względem podmiotów, których dane osobowe zostały podane przez Użytkownika serwisu.

 

Prawa Użytkownika

1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie Użytkownik winien skierować na adres e-mail olivier@szkoleniabankowe.com.
2. Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy i które jego dane osobowe są przetwarzane, w tym uzyskania kopii danych.
3. Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
5. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji zostanie zakończony proces przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgodności tego procesu z prawem.
6. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, które były przetwarzane za jego zgodą.
7. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób niewłaściwy, prosimy o kontakt z nami i informację w tym przedmiocie, w celu oprowadzenia do stanu zgodności z prawem.
8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.

 

Informacja o ciasteczkach („cookies”)

Serwis www.szkoleniabankowe.com wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” wykorzystywane są do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, w tym tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Korzystamy również z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc., w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu www.szkoleniabankowe.com. Gromadzone w ten sposób dane przetwarzane są w sposób zapewniający anonimowość Użytkownika (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.