601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

O mnie

a

OLIVIER GNYP CFE - Certified Fraud Examiner

Biegły ds. Przestępstw Finansowych i Nadużyć Gospodarczych – specjalizacja compliance, bezpieczeństwo, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Członek i wykładowca w Association of Certified Fraud Examiners Austin, TX USA. Prawnik, finansista, praktyk bankowy. Wykładowca i trener w wielu Szkołach Bankowości, prelegent na konferencjach poświęconych tematyce nadużyć gospodarczych i finansowych. Ponadto członek grupy roboczej do spraw implementacji dyrektywy PSD Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, które obejmuje pracę na rzecz kilkuset instytucji finansowych zarówno polskich, jak również międzynarodowych grup finansowych, w tym największych banków i innych instytucji obowiązanych podlegających nadzorowi regulacyjnemu.

 

Świadczy profesjonalne usługi doradcze i szkoleniowe związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oferując kompleksowe wsparcie w trudnym i ulegającym częstym modyfikacjom krajobrazie regulacji prawnych.

 

Zrealizował wiele projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów AML CTF – obejmujące implementacje rozwiązań na poziomie organizacyjnym, procesowym i technologicznym – zapewniał wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych oraz wsparcie w sporach.

 

Miał przywilej pomóc instytucjom obowiązanym między innymi:

  • w przygotowaniu i implementacji procedur wewnętrznych w obszarze AML CTF dostosowanych do specyfiki instytucji obowiązanej, łącznie z procedurami sankcji.
  • w stworzeniu rozwiązań i sporządzeniu identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w odniesieniu do działalności instytucji obowiązanych.
  • ocenie zgodności instytucji obowiązanej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • stworzeniu opinii prawnych w przedmiocie interpretacji przepisów prawnych i rekomendacji w ich implementacji,
  • w procesach identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego skomplikowanych struktur własnościowych,
  • w procesach wdrożenia i stosowania sankcji,
  • realizacji profesjonalnych, angażujących uczestników i zapadających w pamięć szkoleń dla pracowników w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • udzielając wsparcia w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. ocenie ryzyka klienta, identyfikacji i weryfikacji klientów, identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, monitorowaniu transakcji, itd.
  • udzielając wsparcia w kwestiach spornych z pracownikami instytucji obowiązanej, klientami, w sprawach sądowych.
  • udzielając pomocy podczas kontroli organów nadzorczych.

 

Ścieżkę zawodową rozpoczynał pracując w Kancelarii prawnej, a następnie pełniąc funkcje specjalisty oraz menedżerskie w Centrali ING Banku Śląskiego – kierował i zarządzał jednostką zajmującą się przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych, audytem w jednostkach terenowych banku, odpowiadał bezpośrednio przed Zarządem za prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek w obszarze zarządzania ryzykiem i jakości aktywów.