601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

a

Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji.

Proponowany czas trwania – 1 dzień

Cel szkolenia:

Szkolenie ma charakter praktyczny, szczegółowy i specjalistyczny skupiając się na rozwiązaniu dwóch problemów występujących w codziennej pracy pracownika banku. Celem szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez przykłady i analizę przypadków w zakresie realizacji transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR.

a

Warto zwrócić uwagę na

Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

REALIZACJA TRANSAKCJI OKAZJONALNYCH

 1. Podstawy prawne realizacji transakcji okazjonalnych – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzenie 2015/847.
 2. Transakcja okazjonalna, a transakcja realizowana w ramach stosunku gospodarczego.
 3. Stosowanie progów do transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady postępowania z tymi transakcjami.
 4. Obowiązki pracownika banku przy realizacji transakcji do 1000 EUR i ryzyka z tym związane – przykłady.
 5. Transakcja okazjonalna powyżej 1000 EUR – ryzyka związana z jej przeprowadzaniem – przykłady. Czy bank ma możliwość odmówić realizacji takich transakcji Klientowi?
 6. Jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do transakcji okazjonalnych?
 7. Czy realizując transakcję okazjonalną klient zobowiązany jest podać źródło pochodzenia pieniędzy?
 8. Transakcje okazjonalne, a zajęcia komornicze na rachunku Klienta.
 9. Jak monitorować transakcje okazjonalne?
 10. Jakie transakcje realizowane w banku mogą wyłączyć stosowanie Rozporządzenia 2015/847 i na jakiej podstawie. Jak stosować takie wyłączenia w praktyce.
 11. Czy do transakcji, które mogą wyłączyć obowiązek stosowania Rozporządzenia możemy zaliczyć:
 • wpłaty podatku rolnego na rachunek Urzędy Gminy w naszym banku,
 • wpłaty składek na rachunek Spółki Wodnej w naszym banku.