601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

a

Jak w praktyce poradzić sobie z rozbieżnościami pomiędzy beneficjentem rzeczywistym ustalonym przez instytucję obowiązaną, a innymi danymi zamieszczonymi w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych

Korzyści dla uczestników

Cel szkolenia: szkolenie ma charakter praktyczny, szczegółowy i specjalistyczny skupiając się na rozwiązaniu problemu trudności instytucji obowiązanych w określeniu czy zaistniały rozbieżności w rozumieniu ustawy w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego, jak sobie z nimi poradzić oraz jak zorganizować proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.

 

Szkolenie prezentuje przykłady pojawiających się rozbieżności na podstawie rzeczywistych dokumentów przedstawianych instytucji obowiązanej przez Klienta i „krok po kroku” pokazuje jak z nimi sobie poradzić, jak prawidłowo rozwiązać ten problem.

a

Warto zwrócić uwagę na

Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kim jest i jak ustalić KAŻDEGO beneficjenta rzeczywistego naszego Klienta.
 2. Definicja beneficjenta rzeczywistego – co w praktyce oznaczają sformułowania użyte w definicji legalnej i jak wpływa to na zakres identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 3. Praktyka części instytucji obowiązanych, a prawdziwość stwierdzenia: identyfikacja i weryfikacja rozbieżności w przedmiocie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego to nie porównanie treści dwóch rejestrów – CRBR i KRS.
 4. Powstawanie rozbieżności, a praktyka części instytucji obowiązanych i ich Klientów w postaci nadużywania wskazywania jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze – członka zarządu.
 5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 6. Artykuł 61a ustawy AML – zakres mechanizmu weryfikacji prawidłowości i prawdziwości informacji znajdujących się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 7. Co jest, a co nie jest rozbieżnością w rozumieniu ustawy.
 8. Jak traktować brak zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR.
 9. Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy posiadanymi danymi z wiarygodnych źródeł, a treścią CRBR.
 10. Praktyczne aspekty odnotowywania rozbieżności w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
 11. Szczegółowa analiza przykładów prawidłowej i nieprawidłowej realizacji obowiązku odnotowywania rozbieżności i zarzadzania stwierdzonymi rozbieżnościami przez instytucję obowiązaną.
 12. Identyfikacja źródeł stwierdzanych rozbieżności na podstawie przykładów – case study.
 13. Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Szczegółowa analiza przykładu procesu odnotowywania rozbieżności.
 14. Identyfikacja rozbieżności, a brak możliwości realizacji transakcji okazjonalnej czy nawiązania/kontynuowania stosunków gospodarczych.