601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

a

SZKOLENIA

Profesjonalnie opracujemy i zrealizujemy w wykonaniu specjalistów najwyższej klasy każdy temat szkoleniowy dla instytucji finansowych i obowiązanych. Powiedz czego potrzebujesz – dołożymy najwyższej staranności aby sprostać Twoim oczekiwaniom.
Specjalizacja: szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

a

BEZPIECZEŃSTWO i COMPLIANCE

Zapewniamy wsparcie w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa finansowego instytucji, obszaru Compliance, zapobiegania oszustwom finansowym i nadużyciom oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

a

Konsulting

Świadczymy usługi doradcze dla instytucji obowiązanych, pomagamy tworzyć procedury wewnętrzne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy odpowiadające aktualnym wymaganiom prawa, sporządzamy opinie prawne, przeprowadzamy audyty poprawności procesów AML w instytucjach obowiązanych.

a

Identyfikacja ryzyka AML

Sporządzamy identyfikację i ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w odniesieniu do działalności Instytucji obowiązanych.

a

Szkolenia zamknięte

Opracowujemy i przeprowadzamy szkolenia zamknięte na zlecenie instytucji, pozwalające nabyć uczestnikom praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu:

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom,
 • badania autentyczności dokumentów,
 • zarządzania ryzykami (operacyjne, płynności, stopy procentowej, inne),
 • działalności kredytowej, w tym m. in. zarządzania ryzykiem kredytowym, analiz finansowanych,
 • kontroli wewnętrznej,
 • rozwoju kompetencji w zakresie kontaktów z klientami, oferowania produktów i usług finansowych,
 • negocjacji,
 • zarządzania czasem,
 • innych zagadnień bliskich instytucjom finansowym i innym podmiotom gospodarczym, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.
a

Dlaczego my

Wykorzystując najnowsze metody szkoleniowe, pracujemy w bliskim kontakcie z uczestnikami szkolenia, w jego trakcie i po nim, aby upewnić się, że szkolenia są skuteczne i zapewniają korzyści zarówno uczestnikom, jak i instytucji zlecającej. Skuteczność naszych szkoleń potwierdzają nasi klienci, zadowoleni z jakości jaką dostarczamy. Potwierdzają ją także entuzjastyczne opinie zachwyconych uczestników szkoleń.

a

Opinie uczestników szkoleń

Kompetencja, wiedza, fachowość i doświadczenie praktyczne, to jest to co wyróżniało Oliviera jako prowadzącego, w porównaniu do innych szkoleń przeprowadzanych przez nasz bank.

Genialne szkolenie, każdy pracownik powinien je odbyć. Prowadzący z olbrzymią wiedzą merytoryczną. Bardzo dziękuję. Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam.

Fenomenalne prowadzenie szkolenia, zaangażowanie, niesamowita charyzma humor, bardzo atrakcyjne przekazywanie wiedzy angażujące uczestników.

Więcej
a
20

Lat doświadczenia

a
200

Obsługiwanych klientów korporacyjnych

a
10000

Uczestników szkoleń

a
% 99

Uczestników ocenia szkolenia na najwyższą możliwą ocenę*

*dane na podstawie ankiet poszkoleniowych za 2017 rok.
a

Skuteczność szkoleń osiągana jest dzięki:

 1. Precyzyjnemu dopasowaniu treści szkolenia do potrzeb instytucji zlecającej i uczestników,
 2. Doskonałej znajomości branży i doświadczeniu osób prowadzących szkolenia,
 3. Wyznaczaniu mierzalnych celów dla każdej sesji i każdego dnia szkoleniowego, które mają zostać osiągnięte,
 4. Stosowaniu interaktywnych technik szkoleniowych, angażowaniu całej grupy w ćwiczenia i studium przypadków, gry szkoleniowe, dbałości o zaangażowanie każdego uczestnika szkolenia,
 5. Motywowaniu uczestników szkoleń poprzez pokazanie korzyści z zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce,
 6. Odwoływaniu się i ilustrowaniu zagadnień, problemów licznymi przykładami bliskimi doświadczeniu uczestników szkoleń,
 7. Możliwości konsultacji po szkoleniu z ekspertem prowadzącym zajęcia.