601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

a

Program poznaj swojego klienta w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Proponowany czas trwania – 1 lub 2 dni

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji programu KYC – Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta oraz stosowania środków należytej staranności wobec Klienta w polskich warunkach prawnych.

Po szkoleniu będziesz wiedział:

 1. jak powinien wyglądać proces Poznaj Swojego Klienta i jak go realizować,
 2. jak przystępnie opisać Program Poznaj Swojego klienta w procedurze, aby był praktyczny i pomocny w codziennej pracy,
 3. jak wygląda prawidłowa realizacja programu KYC w polskich warunkach prawnych;
 4. jakie obowiązki spoczywają na pracowniku instytucji obowiązanej w tym obszarze i jak je pomyślnie zrealizować;
 5. jak interpretować i czytać przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 6. czym jest stosowanie podejścia opartego na ocenie ryzyka i jak je w praktyce realizować;
 7. jak ocenić ryzyko współpracy z klientem, poprawnie wykonywać identyfikację i weryfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego, PEP (osób na eksponowanych stanowiskach politycznych);
 8. jak właściwie stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec Klienta.
a

Warto zwrócić uwagę na

Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM POZNAJ SWOJEGO KLIENTA W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

 1. Dlaczego realizacja programu Poznaj Swojego Klienta jest ważna.
 2. Czym jest Program Know Your Customer.
 3. Istota Programu Know Your Customer
 4. Program Poznaj Swojego Klienta – korzyści.
 5. Jakie elementy powinien zawierać prawidłowo zbudowany Program Poznaj Swojego Klienta – szczegółowa analiza przykładu budowy i zawartości Programu KYC.
 6. Co to jest KYCC?
 7. Program Poznaj Swojego Klienta Proces w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy – charakterystyczne elementy i metody ich identyfikacji – przykłady, ćwiczenia.
 8. ANALIZA PRZYKŁADÓW nieprawidłowo przeprowadzonego procesu KYC i tego skutki. Jak instytucja obowiązana mogła zapobiec stratom wynikającym z nieprawidłowego przeprowadzenia procesu KYC – szczegółowa analiza, narzędzia, wskazówki.
 9. Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 10. Metodologia identyfikacji i oceny ryzyka w instytucji finansowej.
 11. Metody zmniejszania ryzyka związanego z klientem instytucjonalnym w procesie KYC.
 12. Symptomy podwyższonego ryzyka prania pieniędzy w transakcjach instytucji obowiązanych – przykłady, ćwiczenia.
 13. Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania wprowadzone przez znowelizowane przepisy – przykłady, ćwiczenia.
 • Określenie ryzyka AML klienta – jakie czynniki ryzyka powinniśmy brać pod uwagę? W jakich okolicznościach należy aktualizować ryzyko klienta?
 • Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
 • Proces KYC i Customer Due Diligence – jak je pomyślnie realizować.
 • Identyfikacja i weryfikacja danych identyfikacyjnych klienta – źródła dostępnych danych.
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.
 • Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – nowe zasady ich stosowania.
 • EDD (zwiększona należyta staranność).
 1. Spółki i inne jednostki organizacyjne oraz ich reprezentacja.
 • Reprezentacja spółek handlowych i osobowych.
 • Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji.
 • Reprezentacja stowarzyszeń rejestrowych i nierejestrowych.
 • Reprezentacja spółek w likwidacji, upadłości.
 • Umowa ze spółką w restrukturyzacji.
 • Kurator w spółce.
 1. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady, ćwiczenia.
 2. Beneficjent rzeczywisty w pytaniach i odpowiedziach – analiza problemów i przypadków instytucji obowiązanych w tym obszarze.
 3. Trudne przypadki struktur własnościowych (z naciskiem na polskie przypadki i sytuacja, gdzie reprezentantem, wspólnikiem/udziałowcem, beneficjentem może być osoba zagraniczna bądź osoba prawna zarejestrowana za granicą).
 4. Przykłady struktur korporacyjnych, w których brak należytej staranności w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego naraził instytucje obowiązane na niezwykle wysokie straty – dokładne omówienie symptomów ostrzegawczych na podstawie dokumentów spółek.
 5. Reprezentanci firmy – definicja reprezentanta, wyznaczanie reprezentanta.
 6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy posiadanymi danymi z wiarygodnych źródeł, a treścią CRBR.
 7. „Screening” i wysokie ryzyko
 • screening czarna lista
 • screening ostrzeżenia KNF
 • sprawdzenie negatywnych informacji; sprawdzenie pod kątem PEP i sankcji
 • identyfikacja branż wysokiego ryzyka
 • identyfikacja krajów trzecich wysokiego ryzyka
 • niekorzystne media – weryfikacja.
 1. Wymogi AML względem działalności regulowanej wymagającej koncesji, zezwoleń w polskim otoczeniu prawnym.