601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 3 – Przykładowe problemy zgłaszane w zakresie identyfikacji i weryfikacji

Przykładowe problemy zgłaszane w zakresie identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane i odpowiedzi na nie, nawiązujące do stanowiska GIIF w tym przedmiocie:

1. W jaki sposób instytucja obowiązana może dokonać prawidłowej identyfikacji klienta na podstawie polskiego dowodu osobistego, który nie zawiera adresu? W Polsce dokumentem stwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport. Może się zdarzyć, że w żadnym z tych dokumentów nie będzie adresu, a klient nie będzie dysponował żadnym innym dokumentem, na podstawie którego możliwy będzie do ustalenia adres. Czy w takim wypadku instytucja obowiązana ma obowiązek odmowy zawarcia umowy z takim klientem?
Odpowiedź: W takim przypadku instytucja obowiązana nie ma obowiązku odmowy zawarcia umowy z takim klientem. Instytucja obowiązana w przedmiocie realizacji obowiązku identyfikacji adresu w pierwszej kolejności może posiłkować się innym dokumentem potwierdzającym adres (np. prawo jazdy, pismo z urzędu gminy wysłane na określony adres klienta). W sytuacji naszkicowanej w pytaniu, kiedy klient nie dysponuje żadnym innym dokumentem, instytucja obowiązana może dokonać ustalenia adresu opierając się na oświadczeniu złożonym przez klienta.

2. Czy w świetle przepisów art. 9 ust. 1 dla identyfikacji osoby małoletniej można przyjąć legitymację szkolną?
Odpowiedź: Jeżeli osoba małoletnia zleca instytucji obowiązanej realizację transakcji, dla celów identyfikacji można przyjąć legitymację szkolną. jednakże transakcja zlecana po raz pierwszy danej instytucji obowiązanej powinna zostać przyjęta w obecności jej przedstawiciela ustawowego, który
także podlega procesowi identyfikacji.

3. W przypadku, gdy osoba fizyczna nie będąca klientem instytucji obowiązanej zleci jej przeprowadzenie jednorazowej transakcji powyżej równowartości 15.000 EUR i przedstawi wyłącznie jeden dokument tożsamości do identyfikacji i weryfikacji, natomiast nie będzie posiadała dodatkowego dokumentu do weryfikacji tożsamości, czy w takiej sytuacji instytucja obowiązana przeprowadza transakcję?
Odpowiedź: Tak, na zasadach opisanych w powyższym artykule. To znaczy, jeżeli instytucja obowiązana stosuje do danego klienta środki bezpieczeństwa finansowego na poziomie podstawowym identyfikacji Klienta, instytucja obwiązana nie jest zobligowana do żądania okazania dodatkowego dokumentu przez Klienta. Identyfikacja, a następnie weryfikacja realizowane są na podstawie jednego dokumentu tożsamości przedstawionego przez Klienta.