601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

bezpieczeństwo finansowe Tag

Beneficjent rzeczywisty – problematyczne kwestie w zakresie stosowania tego środka bezpieczeństwa finansowego

W niniejszym artykule chciałbym zająć stanowisko wraz z uzasadnieniem w przedmiocie prawnego obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego podmiotu udzielającego poręczenia, z którym boryka się znaczna część instytucji obowiązanych. Problem zdefiniujmy następująco: Czy w świetle ustawy z 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455), instytucja obowiązana ma prawny obowiązek ustalania beneficjenta rzeczywistego dla podmiotu udzielającego poręczenia lub dającego inne zabezpieczenie prawne ekspozycji kredytowej kredytobiorcy?  Podstawą prawną zajmowanego stanowiska będzie oczywiście USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455),...

Czytaj dalej

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 1

ŚRODEK PIERWSZY – identyfikacja i weryfikacja klienta. ZASADY IDENTYFIKACJI KLIENTA Zasady identyfikacji klienta są częścią programów i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucjach obowiązanych. Zasady te powinny być tak sformułowane aby instytucja obowiązana/ bank posiadała opartą na racjonalnych przesłankach pewność, iż zna prawdziwą tożsamość każdego swojego Klienta. Zasady te przede wszystkim muszą obejmować procedury przyjmowania klientów, otwierania rachunków, ze wskazaniem zakresu informacji identyfikacyjnych jakie są niezbędne, aby dana osoba mogła zostać klientem instytucji obowiązanej. Muszą zawierać również rozsądne – dostosowane do danej instytucji obowiązanej i praktyczne, uwzględniające podejście oparte na ocenie ryzyka, zasady weryfikacji danych identyfikacyjnych każdego klienta. W tym kontekście instytucje obowiązane powinny przeanalizować portfel swoich...

Czytaj dalej