601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej cz. I