601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

przeciwdziałanie praniu pieniędzy Tag

Podejście oparte na ocenie ryzyka ( Przeciwdziałanie praniu pieniędzy cz. 3 )

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – JAK GO WDROŻYĆ Zajmijmy się teraz jednym z trudniejszych dla wielu instytucji obowiązanych zagadnień – implementacją podejścia opartego na ocenie ryzyka. Przeprowadzanie oceny ryzyka – nadanie Klientowi właściwej kategorii ryzyka – jest podstawą podejścia opartego na ocenie ryzyka. Celem oceny ryzyka jest identyfikacja produktów, usług, kanałów dystrybucji, lokalizacji geograficznej i elementów relacji instytucji obowiązanej z Klientem, które są najbardziej podatne na działania związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W przyjmowanym przez instytucję obowiązaną modelu oceny i szacowania ryzyka brak obowiązkowych elementów wynikający z przepisów prawa. Pewne istotne elementy mogą być jednak podyktowane zasadami dobrej...

Czytaj dalej

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
( Przeciwdziałanie praniu pieniędzy cz. 2 )

1. KOGO DOTYCZĄ PRZEPISY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU – ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY Ustawa określa podmioty objęte zakresem stosowania przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, określając je mianem instytucji obowiązanych. Do instytucji obowiązanych ustawa zalicza m. in. : instytucje finansowe, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność – w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podmioty prowadzące...

Czytaj dalej

Nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i ich skutki dla instytucji obowiązanych cz. 1

Biorąc pod uwagę fakt, iż nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu już obowiązują warto zastanowić się nad podstawowymi założeniami tych regulacji oraz ich skutkami w praktyce dla instytucji obowiązanych. Jest to tym bardziej istotne, że przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu postrzegane jest w ostatnich latach jako działanie, które stanowić ma skuteczną metodą walki z przestępczością. To jednak tylko jedna strona medalu; z drugiej strony, bowiem jest też działaniem mocno ingerującym w prawa i wolności obywatelskie, jak też działaniem generującym koszty i liczne uciążliwe obowiązki dla jednostek objętych zakresem podmiotowym tej regulacji. Nie podejmując wątku...

Czytaj dalej