601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

a

Zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom na szkodę banków popełnianych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów. Badanie autentyczności dokumentów i podpisów.

Proponowany czas trwania – 2 dni

Korzyści dla uczestników

Szkolenie uczy uczestników radzenia sobie z problematyką fałszerstw i wyłudzeń w obrocie bankowym (obsługa klienta indywidualnego, firmowego, kredyty, przelewy, weksle, czeki, karty itp – skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych), jak również wskazywane są możliwości przeciwdziałania tego typu przestępstwom z pozycji banku. Celem szkolenia jest również zmodyfikowanie sposobu działania pracowników banku i interpretacji niektórych obiegowych pojęć związanych z procesem akceptacji i weryfikacji dokumentów. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników „front office” i pracowników pionów kredytowych, czyli tych, którzy mają bezpośredni kontakt z dokumentami.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności z dwóch ściśle związanych ze sobą obszarów: badania podpisów na przedkładanych przez klientów dokumentach, weryfikacja podpisu składanego w obecności pracownika banku oraz zagadnienia związane z zabezpieczaniem dokumentów przed fałszerstwem i rozpoznawanie fałszerstw dokumentów.
Szkolenie prowadzone w formie żywego wykładu i dyskusji z prezentacją multimedialną oraz ćwiczeniami z wykorzystaniem własnych materiałów dydaktycznych.

Szkolenie prowadzone przez dwóch doświadczonych trenerów – biegli sądowi, eksperci z długoletnim stażem w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zajmujący się fałszerstwami dokumentów, w tym i dokumentów bankowych. Pozwala to zaprezentować uczestnikom bieżące, najnowsze techniki fałszowania dokumentów, metody oszustw i wyłudzeń oraz najnowsze sposoby zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem.

a

Warto zwrócić uwagę na

Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów spotykanych w działalności banków.

1. Fałszerstwa dokumentów – skala zjawiska, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.

2. Taktyka i technika działania pracownika banku.

 • Sposób postępowania podczas kontaktu z klientem i dokumentem.
 • Przydatny sprzęt przy ocenie autentyczności dokumentów.
 • Korzystanie z dostępnych możliwości sprawdzenia dokumentów (bazy danych, bazy wzorów dokumentów, programy sprawdzające).
 • Postępowania w przypadkach konfrontacji z fałszerstwem.

3. Podstawowe aspekty prawne związane z fałszerstwami dokumentów oraz ich bezprawnym użyciem.

 • Przepisy prawne dotyczące dokumentów (Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego).
 • Sposoby bezprawnego pozyskiwania dokumentów osobistych i bankowych przez oszustów.

4. Techniki wytwarzania dokumentów i ich zabezpieczania przed fałszerstwem.

 • Profesjonalne metody wytwarzania dokumentów (drukowanie, grawerowanie i inne).
 • Zabezpieczanie dokumentów przed fałszerstwem na poziomie zwykłych obywateli, urzędników i ekspertów.
 • Zabezpieczenia przed fałszerstwem wykorzystujące techniki drukarskie.
 • Inne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem.
 • Sposoby zabezpieczenia dokumentów papierowych i plastikowych.
 • Zasady zabezpieczania dokumentów tożsamości i dokumentów urzędowych.
 • Nowe kierunki w technikach zabezpieczania dokumentów.

5. Metody fałszowania dokumentów.

 • Sposoby imitowania zabezpieczeń.
 • Odróżnianie imitacji zabezpieczeń od autentycznych zabezpieczeń.
 • Interpretacja stwierdzonych cech.

6. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile – ocena odcisków na dokumentach

 • Weryfikacji wiarygodności odcisków pieczęci i pieczątek.
 • Weryfikacja odcisku pieczątki w porównaniu z kartą wzorów.
 • Weryfikacja odcisku pieczątki bez karty wzorów.

7. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów.

 • Metody badania autentyczności tzw. dokumentów osobistych (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inne dokumenty ze zdjęciem itp) i dokumentów bankowych.
 • Metody badania autentyczności innych dokumentów, z jakimi spotyka się pracownik banku – dokumenty związane z działalnością firm, udzielaniem kredytów, zaświadczenia, dokumenty notarialne, celne, dokumenty cywilno-prawne, dokumenty obrotu gospodarczego, finansowe, bankowe, wypisy, weksle itp.
 • Dokumenty tożsamości obywateli krajów UE i innych państw – karta pobytu, paszport, ID karta, prawo jazdy i inne.

8. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów.

 • Wykorzystywanie technik komputerowych.
 • Wykorzystywanie barwnych kserokopiarek.

II. Podpis i zapisy ręczne jako przedmiot oceny weryfikującej autentyczność dokumentu.

1. Podstawy identyfikacji na podstawie pisma ręcznego i podpisów.

 • Pismo ręczne jako ślad psychofizjologiczny, indywidualny i bezpośredni.

2. Istota śladu kryminalistycznego jakim jest każda realizacja graficzna.

3. Kategorie zjawisk grafokinetycznych podatnych na analizę porównawczą.

 • Zespoły cech ogólnych pisma ręcznego (estetyka pisma, stosunki wielkościowe i kątowe, topografia pisma).
 • Zespoły cech szczegółowych pisma ręcznego (budowa poszczególnych znaków literowych i cyfrowych, system wiązań międzyliterowych).
 • Zespół cech syntetycznych (cechy powtarzalne).

4. Cechy charakterystyczne podpisu autentycznego.

5. Cechy charakterystyczne podpisu sfałszowanego różnymi technikami.

 • Podpisy fałszowane metodami naśladownictwa: metodą wzrokową, na suchy relief, na prześwit.
 • Podpisy fałszowane „z pamięci”.
 • Podpisy fałszowane przez wyuczenie.
 • Podpisy fałszowane kreatywnie i jednorazowe twory graficzne.
 • Autofałszerstwa.

5. Ćwiczenia w rozpoznawaniu różnorodnych fałszerstw podpisów.